Εφαρμογή αναλογιών για την παρασκευή χαλβά!

IMG_4478 IMG_4479 IMG_4482 IMG_4489 IMG_4505 IMG_4514 IMG_4522

Στο παράρτημα Πτολεμαΐδας, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μαθηματικά με νέους, δημιουργικούς τρόπους. Αποφάσισαν να παρασκευάσουν χαλβά για τη  νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας εφαρμόζοντας τις αναλογίες που έμαθαν στον Αριθμητικό Γραμματισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>